Ein Prosiectau

(English) Car Futures Wales

Cynnal Connects

(English) We are working with partners to promote understanding of ultra-low emission transport and to catalyse action to develop the markets and infrastrucutre for electric, hybrid and hydrogen vehicles.

(English) Carbon Literacy

Training

(English) Carbon Literacy is a concept created in Manchester by Cooler Projects Ltd. and administered by the Carbon Literacy Trust. Cynnal Cymru is working with Cooler Projects and the Carbon Literacy Trust to promote Carbon Literacy in Wales.

(English) SMART Cities Cardiff

Conference

(English) SMART Cities Cardiff explored the potential of Smart technology to deliver a modern, low carbon economy that delivers prosperity and well-being in a sustainable way.

Students visiting the Principality Stadium

(English) Low Carbon Summer School

Education

(English) A 10 day summer school designed to inform and inspire architecture students from North China University of Art and Architecture on low carbon architecture in the UK.

Michael Sheen at the launch of the Wales We Want

Y Gymru a Garem

(English) Cynnal Cymru worked with the Welsh Government and the former Commissioner for Future Generations, Peter Davies, to help develop and grow Wales’s biggest National Conversation on ‘The Wales We Want’.

Climate Change Commission for Wales logo

Comisiwn Cymru ar y Newid yn yr Hinsawdd

Secretariat

(English) Cynnal Cymru provided the secretariat for the Climate Change Commission for Wales helping to bring together key sectors and organisations to build agreement on the action needed to tackle the challenges of climate change.

Gwreiddiau Cryfion

Mae Gwreiddiau Cryfion yn brosiect i gynyddu ymwybyddiaeth cynghorwyr o ddatblygu cynaliadwy a sut gall cynghorau gyfrannu at ddatblygu cymunedau cynaliadwy, gwydn, a charbon isel.

Newid Diwylliant

Mae ‘Newid Diwylliant: Sut mae Artistiaid yn Ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru’ yn adroddiad ymchwil a gomisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru yn 2014. Lawnsiwyd yr adroddiad yn swyddogol ar 12 Tachwedd 2014 yng Nghanolfan Gelfyddydau Chapter, Caerdydd.

Eginiad

Menter partneriaeth yw Emergence-Eginiad a ddatblygwyd ar y cyd gan Gynnal Cymru-Sustain Wales a Chwmni Theatr Volcano. Y bwriad oedd datblygu mudiad ar gyfer newid o fewn y celfyddydau yng Nghymru fel y gellir gweld y celfyddydau’n arwain proses angenrheidiol o newid diwylliannol wrth i ni wynebu bygythiadau dirfodol aruthrol yr 21ain ganrif.

Nyth Nest logo

Nest Nyth

Branding and Communications

Nyth – Nest yw’r cynllun newydd i helpu pobl yng Nghymru leihau effaith eu biliau tanwydd ac mae’n targedu’r aelwydydd mwyaf agored i niwed, fel y’u diffinnir yn Strategaeth Tlodi Tanwydd Llywodraeth Cymru.

Naratifau Cymreig

Mewn partneriaeth â’r Rhwydwaith Allgymorth a Gwybodaeth am yr Hinsawdd (COIN), datblygodd Cynnal Cymru adroddiad dros dro ar Naratifau ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yng Nghymru.