Rhestr Werdd Cymru

Rhestr Werdd Cymru

Mae Rhestr Werdd Cymru yn dod â gwahanol elfennau datblygu cynaliadwy ynghyd – amgylcheddol, economaidd a chymdeithasol – mewn un wobr drwy gydnabod y gwahanol bobl sy’n cymryd camau gweithredu ar ddatblygu cynaliadwy yng Nghymru.

Wales Green Heroes

Wales Green Heroes

Mae’n cynrychioli  lled y gwaith da a wneir gan ystod amrywiol o bobl, o brif weithredwyr mewn cwmnïau preifat, rheolwyr cyfarwyddwyr busnesau bach a chanolig, gwleidyddion, rhieni, ymgyrchwyr, beirdd, cerddorion a llawer mwy.

Mae’r prosiect hwn yn ffurfio rhan o nod ehangach Cynnal Cymru i gydweithio gyda’i rwydweithiau er mwyn sicrhau mwy o ymwybyddiaeth o ddatblygu cynaliadwy ac arweinyddiaeth arno.

Drwy gydol y prosiect, mae rhwydweithiau traws-sector amlddisgyblaeth Cynnal Cymru yn darparu gwerth ychwanegol i brosiectau sy’n galluogi camau gweithredu ar ddatblygu cynaliadwy.

Yn ystod 2011-2012, cafodd Rhestr Werdd Cymru ei datblygu ymhellach er mwyn cynyddu ei heffaith. Bydd y cynllun peilot hwn yn tynnu ar rwydweithiau ehangach Cynnal Cymru er mwyn rhannu sgiliau allweddol ac arbenigedd gyda gr?p bach o Arwyr Gwyrdd. Y nod fydd  cynyddu cyflwyniad prosiectau arloesol.

Downloadable resources

Wales Green List 2009
Wales Green List 2010
Wales Green List Break-though Projects