Newid Diwylliant

Newid Diwylliant

Adroddiad ymchwil a gomisiynwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru yw Newid Diwylliant – Sut mae Artistiaid yn ymateb i Gynaliadwyedd yng Nghymru er mwyn amlygu prosiectau, mentrau, rhwydweithiau a sefydliadau allweddol sy’n rhan o’r hyn sy’n datblygu i fod yn ‘sector’ newydd yn y celfyddydau; i nodi themâu, llinynnau a nodweddion cyffredin; a sefydlu darlun cynrychiadol o sut mae egwyddorion cynaliadwyedd yn cael eu defnyddio fel sail i brosiectau creadigol ac, i’r gwrthwyneb, sut mae egwyddorion creadigol yn cael eu defnyddio i wella prosiectau cynaliadwyedd.

Ymgymerwyd â’r gwaith gan dîm o artistiaid ac arbenigwyr ar gynaliadwyedd, sef Fern Smith – actor a chyfarwyddwr a chyd-sylfaenydd Volcano Theatre, Sarah Woods – awdur a pherfformiwr, Emily Hinshelwood – bardd a pherfformiwr, Paul Allen – Cyfarwyddwr Cyfathrebu ar gyfer Canolfan y Dechnoleg Amgen a Rhodri Hugh Thomas – actor, awdur ac arbenigwr ar ddatblygu cynaliadwy gyda Cynnal Cymru.

Lawrlwythwch yr adroddiad hwn:

Newid Diwylliant