Nest Nyth

Nest Nyth

Nyth – Nest yw’r cynllun newydd i helpu pobl yng Nghymru leihau effaith eu biliau tanwydd ac mae’n targedu’r aelwydydd mwyaf agored i niwed, fel y’u diffinnir yn  Strategaeth Tlodi Tanwydd  Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o’r cynllun tlodi tanwydd newydd hwn gan Lywodraeth Cymru cafodd  Cynnal Cymru, ynghyd â phartneriaid, ei gomisiynu i greu marc a negeseua cyfathrebu newydd sbon.

Trwy gyfres o weithdai rhyngweithiol, cafodd y brandio dwyieithog, Nyth – Nest, ei greu, brand cysurlon a gynlluniwyd i roi hyder i’r gynulleidfa darged yn y cynllun.

Roedd ‘Nyth’ yn air a ddewiswyd gan bobl mewn grwpiau ffocws i ddisgrifio sut maent yn teimlo yngl?n â’u cartrefi. Cafodd ei ddatblygu ynghyd â’r brandio blwch adar sy’n ganfyddadwy’n rhwydd, yn amlwg o ran lliw ac mae ganddo’r geiriad cysurlon ‘Gwneud Cymru’n Glyd.’

Mae Nyth yn cynnig cyngor am ddim yngl?n â:

•    hawl i fudd-daliadau
•    sicrhau eich bod ar y tariff tanwydd cywir
•    rheoli arian
•    cynlluniau sy’n cynnig asesiadau ynni yn y cartref a gwelliannau i gartrefi ar gyfer y cartrefi mwyaf aneffeithlon o ran ynni.

Cafodd Cynnal Cymru ei gomisiynu gan yr Ymddiriedolaeth Arbed Ynni ar y prosiect hwn a bu’n cydweithio gyda  COIN a’r asiantaeth dylunio Hoffi