Ewch yn Wyrdd dros Faint Cymru’r mis Hydref hwn

Ewch yn Wyrdd dros Faint Cymru’r mis Hydref hwn

Bob mis Hydref mae Maint Cymru’n rhedeg Diwrnod Ewch yn Wyrdd ac yn gofyn i fusnesau led-led Cymru i ymuno a helpu i amddiffyn ardal o fforest dryfannol o faint Cymru. Mae hon yn her bwysig a pharhaus.

Mae fforestydd trofannol yn chwarae rhan bwysig ac uniongyrchol yn y dasg o helpu’r gwrthsafiad yn erbyn y newid yn yr hinsawdd – ar hyn o bryd maent yn amsugno bron i bumed o allyriadau CO2 a gynhyrchir gan bobl bob blwyddyn. Gyda’ch help chi gallwn amddiffyn hyd yn oed fwy o fforestydd.

Bydd yr holl arian a godir yn cael ei ddyblu gan Maint Cymru. Os wnewch chi godi £250 yna bydd £500 yn mynd yn uniongyrchol i brosiectau fforestydd yr ydym yn cydweithio gyda hwynt yn Affrica a De America.

Eleni mae Cynnal Cymru – Sustain Wales a Maint Cymru’n gweithio mewn partneriaeth i hyrwyddo Diwrnod Ewch yn Wyrdd ac mae arnom angen eich cefnogaeth.

 

Sut y gallwch ymgyfrannu

Cofrestrwch fel Eiriolydd Ewch yn Wyrdd dros eich sefydliad a byddwn yn darparu cymorth ac adnoddau i’ch helpu i wneud eich digwyddiad yn llwyddiant.

Dwedwch wrthym am syniad codi arian a gallwn eich helpu i rannu a hyrwyddo eich gweithgaredd ar-lein.

Ewch yn Fawr ar Ddiwrnod Ewch yn Wyrdd – gwnewch fwriad i godi £1000 a dewch yn Bartner Fforest swyddogol.

Am fwy o wybodaeth os gwelwch yn dda cysylltwch â Lynsey neu Mari ar gogreen@cynnalcymru.com neu ymwelwch â www.maint cymru.org.uk