Mari Arthur

Fel un sydd wedi gweithio mewn nifer o sectorau preifat a chyhoeddus, mae Mari yn Ymgynghorydd Marchnata a Gwerthiant ac yn Strategydd Busnes profiadol. Mae gan Mari brofiad mewn datblygu busnes, Cysylltiadau Cyhoeddus, gwerthiant, marchnata, digwyddiadau, dylunio a rheoli prosiectau cyfrif ac mae hi wedi gweithio mewn nifer o ddiwydiannau yn cynnwys addysg a thechnoleg newydd.

Rhodri Thomas

Rhodri Thomas

Ar gyfer Cynnal Cymru, mae wedi datblygu’r fenter Eginiad – sef ein gwaith gyda’r sector celfyddydau, a Gwreiddiau Cryfion – sef ein cefnogaeth ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Mae wrthi’n cydlynu ac yn datblygu’r hyfforddiant a gynigir gennym ar hyn o bryd, gan weithio ar ei ben ei hun a chyda phobl eraill, i gyflwyno hyfforddiant ar ystod eang o faterion a themâu datblygu cynaliadwy. Mae’n rheoli partneriaethau allanol, yn datblygu prosiectau newydd, yn ysgrifennu astudiaethau achos ac yn gwneud gwaith ymchwil hefyd.

Lynsey Jackson

Gyda dros bedair blynedd o brofiad o weithio ym maes cyfathrebu digidol, mae Lynsey yn gyfrifol am reoli cyfathrebiadau ar-lein Cynnal Cymru, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar gyfryngau cymdeithasol a’r we. Mae Lynsey yn darparu mewnbwn creadigol, ymchwil a chymorth ar gyfer prosiectau ac mae ganddi brofiad o hwyluso gweithdai.

Megan David

(English) Megan is the Communications and Projects Officer for Cynnal Cymru, running projects for clients and delivering the communications, events and policy support for the Cynnal Cymru team.