(English) Bethan Harvey photo

(English) Bethan Harvey

Ein Gweinyddwraig Prosiectau a Digwyddiadau yw Bethan. Mae hi’n darparu cefnogaeth weinyddol drefniadol i’r tîm ar brosiectau ac ymgyrchoedd. Mae hi’n gyfrifol am achrediad Cyflog Byw yng Nghymru ac ysgol haf i fyfyrwyr rhyngwladol. Hefyd, mae hi’n cofnodi a darparu gwasanaethau ysgrifenyddol i gleientiaid, Cynnal Cymru a’r bwrdd. Graddiodd Bethan o Brifysgol Aberystwyth yn 2014 […]

Mari Arthur

Fel un sydd wedi gweithio mewn nifer o sectorau preifat a chyhoeddus, mae Mari yn Ymgynghorydd Marchnata a Gwerthiant ac yn Strategydd Busnes profiadol. Mae gan Mari brofiad mewn datblygu busnes, Cysylltiadau Cyhoeddus, gwerthiant, marchnata, digwyddiadau, dylunio a rheoli prosiectau cyfrif ac mae hi wedi gweithio mewn nifer o ddiwydiannau yn cynnwys addysg a thechnoleg newydd.

Rhodri Thomas

Rhodri Thomas

Ar gyfer Cynnal Cymru, mae wedi datblygu’r fenter Eginiad – sef ein gwaith gyda’r sector celfyddydau, a Gwreiddiau Cryfion – sef ein cefnogaeth ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Mae wrthi’n cydlynu ac yn datblygu’r hyfforddiant a gynigir gennym ar hyn o bryd, gan weithio ar ei ben ei hun a chyda phobl eraill, i gyflwyno hyfforddiant ar ystod eang o faterion a themâu datblygu cynaliadwy. Mae’n rheoli partneriaethau allanol, yn datblygu prosiectau newydd, yn ysgrifennu astudiaethau achos ac yn gwneud gwaith ymchwil hefyd.

Lynsey Jackson

Gyda dros bedair blynedd o brofiad o weithio ym maes cyfathrebu digidol, mae Lynsey yn gyfrifol am reoli cyfathrebiadau ar-lein Cynnal Cymru, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar gyfryngau cymdeithasol a’r we. Mae Lynsey yn darparu mewnbwn creadigol, ymchwil a chymorth ar gyfer prosiectau ac mae ganddi brofiad o hwyluso gweithdai.