Derek Osborn

Mae gan Derek Osborn brofiad dros nifer o flynyddoedd fel dadansoddwr polisi ar lefel genedlaethol a rhyngwladol. Mae ei rolau yn y gorffennol yn cynnwys gweithio o fewn y gwasanaeth sifil, lle’r oedd yn arwain paratoadau’r DU ar gyfer Uwchgynhadledd y Ddaear yn Rio yn 1992.

Gary Brace

Rhwng 1996 a 1999, ymgymerodd Gary â gwaith yn y Ffederasiwn Rwsieg a Georgia ar ran Cyngor Ewrop fel siaradwr ac arbenigwr. Bu’n awdur a chydawdur nifer o wahanol gyhoeddiadau swyddogol y Cwricwlwm ac Asesiadau Cenedlaethol ac mae’n awdur llyfrynnau canllaw ar gyfer cyfresi hanes i’r BBC a C4.

Robert Edge

(English) Robert Edge is an experienced public sector manager having worked for The British Council, the Arts Council of Wales and the Royal Welsh College of Music and Drama before founding his own consultancy business. He is also a Director of Poetry Wales Press Ltd, publishers of the prize winning imprint Seren Books and and a trustee of the Melvyn Burtch Charitable Trust.

Mark Wilson

Mae Mark Wilson yn rhoi diolch i’r deilsen lorio ddiymffrost am ei yrfa; yn gwneud y cynnyrch, ac yn ei farchnata, ei werthu, rhedeg busnes llorio a gweithio i gwmni dylunio mewnol.

Kathryn Jellings

Fel hyfforddwraig gymwysedig broffesiynol, mae Kathryn wedi gweithio’n agos gyda sefydliadau corfforaethol, elusennol a’r sector cyhoeddus i ddatblygu hyfforddiant a rhaglenni datblygu, yn ogystal â rheoli contractau. Ar hyn o bryd mae Kathryn yn aelod o fwrdd ACE Caerdydd ac yn un o fentorau’r Young Foundation.

Mat Roberts

Fel uwch arweinydd cynaliadwyedd, mae gan Mat wybodaeth eang am sgiliau mewn llywodraethu corfforaethol, rheoli newid a datblygu partneriaeth. Treuliodd Mat 10 mlynedd fel ymddiriedolwr gyda BTCV (TCV yn awr), yn ogystal â bod yn gadeirydd is-fwrdd marchnata Mentrau’r BTCV.