Mat Roberts

Mat Roberts

Fel uwch arweinydd cynaliadwyedd, mae gan Mat wybodaeth eang am sgiliau mewn llywodraethu corfforaethol, rheoli newid a datblygu partneriaeth. Treuliodd Mat 10 mlynedd fel ymddiriedolwr gyda BTCV (TCV yn awr), yn ogystal â bod yn gadeirydd is-fwrdd marchnata Mentrau’r BTCV. A chanddo yrfa hir ym maes cynaliadwyedd, mae Mat hefyd wedi eistedd ar Fwrdd Ymddiriedolaeth Glasgow and Clyde Valley Greenspace ac mae yn awr yn aelod o fwrdd Swyddogion y Global Association of Sustainability. Mae ei rôl yn cwmpasu cynaliadwyedd ar lefel y DU ac yn rhyngwladol.