Mark Wilson

Mark Wilson

Mae Mark Wilson yn rhoi diolch i’r deilsen lorio ddiymffrost am ei yrfa; yn gwneud y cynnyrch, ac yn ei farchnata, ei werthu, rhedeg busnes llorio a gweithio i gwmni dylunio mewnol. Ar hyn o bryd, mae fe’n gyfrifol am hysbysebu Balsan; arweinydd yn y farchnad carped yn y Ffrainc, ar draws De Cymru a De a De-orllewin y DU. Mae’n her ddiddorol a gyffrous oherwydd y potensial mawr yn y DU gydag amrediad o garped sy’n gyfrifol yn amgylcheddol, yn hardd ac wedi’i dylunio ar gyfer y gartref, y swyddfa neu letygarwch.

Fel llysgennad cynaliadwyedd yn ei swydd flaenorol, cyd-ddechreuodd Mark y cwmni canmolwyd Greenstream, lleolwyd  yng Nghymru; un o’r cyfleusterau ailgylchu teils llorio mwyaf yn Ewrop. Mae’n troi cwrs tunelli o sbwriel o deils llorio ond yn bwysicach mae’n creu cyfleoedd swyddi ac yn dod â chynhesrwydd, cysur ac urddas i bobl leol, yn aml i’r rhai sy’n wynebu amodau anodd, gan helpu i ddarparu lloriau yn eu cartrefi.

Mae e’n mwynhau teithio yng Nghymru a’r De-orllewin, cwrdd â chwsmeriaid. Yn enwedig os gall ef dynnu lluniau o ddinas a rhedeg o gwmpas os oes digon o amser. Mae e’n byw yng Nghas-gwent ac ar ôl llawer o dymhorau, dal yn chwarae pêl droed 11 bob ochr dros ei dim lleol- Thornwell. Mae e’n adnabyddus yn y cynghrair dwyrain Gwent am sgorio o’r llinell hanner yn Nhintern gyda’i gyffwrdd gyntaf o’r gêm. Yn ychwanegol â cheisio creu gardd llysiau hyfyw gyda’i blant, mae e hefyd yn ymdrechu i dyfu a rhoi miliwn o gacti i bobl eraill yn ei fywyd.