Mari Arthur

Mari Arthur

Fel un sydd wedi gweithio mewn nifer o sectorau preifat a chyhoeddus, mae Mari yn Ymgynghorydd Marchnata a Gwerthiant ac yn Strategydd Busnes profiadol. Mae gan Mari brofiad mewn datblygu busnes, Cysylltiadau Cyhoeddus, gwerthiant, marchnata, digwyddiadau, dylunio a rheoli prosiectau cyfrif ac mae hi wedi gweithio mewn nifer o ddiwydiannau yn cynnwys addysg a thechnoleg newydd.

Cyn ymuno â thîm Cynnal Cymru roedd Mari’n rheoli ymgynghoriaeth farchnata ac mae wedi gweithio’n gyson gyda sefydliadau yn y Dwyrain Pell, y Dwyrain Canol a Rwsia ar ddatblygiad busnes a chysylltiadau â Chymru.

Mae Mari hefyd yn berchen ar ddau fusnes lleol, sba iechyd a Meithrinfa Ddydd Eco Organig. Wedi byw yng Nghaerdydd am 14 blynedd cyrhaeddodd Mari trwy Gaerfyrddin, Aberystwyth a Llanystumdwy ond mae’n dod yn wreiddiol o Drimsaran.