Kathryn Jellings

Kathryn Jellings

Fel hyfforddwraig gymwysedig broffesiynol, mae Kathryn wedi gweithio’n agos gyda sefydliadau corfforaethol, elusennol a’r sector cyhoeddus i ddatblygu hyfforddiant a rhaglenni datblygu, yn ogystal â rheoli contractau. Ar hyn o bryd mae Kathryn yn aelod o fwrdd ACE Caerdydd ac yn un o fentorau’r Young Foundation. Fel rhan o’i rôl yn 3SC, mae’n gyfrifol am reoli contractau cyhoeddus o raddfa fawr a chadwyn gyflenwi adeiladwyr. Mae Kathryn hefyd wedi gweithio gyda Cymorth Cymru i ddatblygu fframwaith proffesiynol ar gyfer yr holl staff sy’n gweithio gyda thai lle ceir cefnogaeth yng Nghymru.