Gary Brace

Gary Brace

Rhwng 1996 a 1999, ymgymerodd Gary â gwaith yn y Ffederasiwn Rwsieg a Georgia ar ran Cyngor Ewrop fel siaradwr ac arbenigwr. Bu’n awdur a chydawdur nifer o wahanol gyhoeddiadau swyddogol y Cwricwlwm ac Asesiadau Cenedlaethol ac mae’n awdur llyfrynnau canllaw ar gyfer cyfresi hanes i’r BBC a C4.

Daeth yn Brif Weithredwr cyntaf Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru yng Ngorffennaf 2000, gan ei sefydlu fel corff proffesiynol hunanreoleiddiol ar gyfer athrawon yng Nghymru. Ymhlith llwyddiannau’r Cyngor gellir cynnwys datblygiad Fframwaith Datblygu Proffesiynol i Athrawon yng Nghymru, yn cynnwys Rhaglen Beilot Athrawon Siartredig; cyngor i’r llywodraeth ar recriwtio a chadw athrawon a gweithrediad cyfrifoldebau rheoleiddiol, yn cynnwys cofrestru a safonau proffesiynol gwaith achos.

Mae Gary’n Is- gadeirydd Comisiwn Cenedlaethol y DU ar gyfer UNESCO, yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol y Celfyddydau (FRSA) ac yn Llywodraethwr ysgol gynradd Herbert Thompson yn Nhrelái, Caerdydd. Yn 2009 derbyniodd Fedal Canghellor Prifysgol Morgannwg.

Mae diddordebau Gary’n cynnwys cerddoriaeth (yn ystod ei ieuenctid chwaraeodd y piano, drymiau, gitâr a thrwmped); chwaraeon (mae ar hyn o bryd yn Llywydd Anrhydeddus Clwb Rhwyfo Llandaf), a theithio. Mae wedi hedfan ar ei ben ei hunan ar ei siwrnai i ennill trwydded beilot breifat. Mae Gary wedi dringo Mynydd Kilimanjaro ddwywaith.