Derek Osborn

Derek Osborn

Mae gan Derek Osborn brofiad dros nifer o flynyddoedd fel dadansoddwr polisi ar lefel genedlaethol a rhyngwladol. Mae ei rolau yn y gorffennol yn cynnwys gweithio o fewn y gwasanaeth sifil, lle’r oedd yn arwain paratoadau’r DU ar gyfer Uwchgynhadledd y Ddaear yn Rio yn 1992. Ers iddo adael y gwasanaeth sifil, mae wedi ymddiddori mewn datblygu cynaliadwy fel aelod o fwrdd sefydliadau o fewn y sector preifat a chyrff anllywodraethol. Mae Derek hefyd wedi bod yn adfocat prysur dros ddatblygu cynaliadwy yn Ewrop, yn cynnwys ei rôl fel Cadeirydd Arsyllfa Datblygu Cynaliadwy dros Bwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop. Mae yn awr yn un o aelodau Dŵr Cymru ac mae ganddo gysylltiadau â Creative Rural Communities.