(English) Bethan Harvey

(English) Bethan Harvey

Ein Gweinyddwraig Prosiectau a Digwyddiadau yw Bethan. Mae hi’n darparu cefnogaeth weinyddol drefniadol i’r tîm ar brosiectau ac ymgyrchoedd. Mae hi’n gyfrifol am achrediad Cyflog Byw yng Nghymru ac ysgol haf i fyfyrwyr rhyngwladol. Hefyd, mae hi’n cofnodi a darparu gwasanaethau ysgrifenyddol i gleientiaid, Cynnal Cymru a’r bwrdd.

Graddiodd Bethan o Brifysgol Aberystwyth yn 2014 gyda gradd yn y Gymraeg. Ers hynny, mae hi wedi astudio am gymhwyster TAR gyda phrifysgol De Cymru a Seicoleg gyda’r Brifysgol Agored. Mae hi’n angerddol am gyfiawnder cymdeithasol a’r drydedd sector lle mae hi wedi magu profiad yn ei gwaith gyda dwy o’r fentrau iaith a Barnardos Cymru. Yn ogystal â’i gwaith gyda Chynnal, mae hi’n Diwtor Cysylltiol gyda Phrifysgol De Cymru ac mae hi’n dysgu Cymraeg i oedolion yn y gymuned. Yn ei hamser sbâr mae hi’n rhedeg, chwarae rygbi ac yn gwirfoddoli gyda Victim Support.