Ein Pobl

Board members

Derek Osborn

Chair of the Board/Cadeirydd Cynnal Cymru

Mae gan Derek Osborn brofiad dros nifer o flynyddoedd fel dadansoddwr polisi ar lefel genedlaethol a rhyngwladol. Mae ei rolau yn y gorffennol yn cynnwys gweithio o fewn y gwasanaeth sifil, lle’r oedd yn arwain paratoadau’r DU ar gyfer Uwchgynhadledd y Ddaear yn Rio yn 1992.

Gary Brace

Rhwng 1996 a 1999, ymgymerodd Gary â gwaith yn y Ffederasiwn Rwsieg a Georgia ar ran Cyngor Ewrop fel siaradwr ac arbenigwr. Bu’n awdur a chydawdur nifer o wahanol gyhoeddiadau swyddogol y Cwricwlwm ac Asesiadau Cenedlaethol ac mae’n awdur llyfrynnau canllaw ar gyfer cyfresi hanes i’r BBC a C4.

Robert Edge

(English) Robert Edge is an experienced public sector manager having worked for The British Council, the Arts Council of Wales and the Royal Welsh College of Music and Drama before founding his own consultancy business. He is also a Director of Poetry Wales Press Ltd, publishers of the prize winning imprint Seren Books and and a trustee of the Melvyn Burtch Charitable Trust.

Mat Roberts

Fel uwch arweinydd cynaliadwyedd, mae gan Mat wybodaeth eang am sgiliau mewn llywodraethu corfforaethol, rheoli newid a datblygu partneriaeth. Treuliodd Mat 10 mlynedd fel ymddiriedolwr gyda BTCV (TCV yn awr), yn ogystal â bod yn gadeirydd is-fwrdd marchnata Mentrau’r BTCV.

Staff

Mari Arthur

Director | Cyfarwyddwr

Fel un sydd wedi gweithio mewn nifer o sectorau preifat a chyhoeddus, mae Mari yn Ymgynghorydd Marchnata a Gwerthiant ac yn Strategydd Busnes profiadol. Mae gan Mari brofiad mewn datblygu busnes, Cysylltiadau Cyhoeddus, gwerthiant, marchnata, digwyddiadau, dylunio a rheoli prosiectau cyfrif ac mae hi wedi gweithio mewn nifer o ddiwydiannau yn cynnwys addysg a thechnoleg newydd.

Rhodri Thomas

Rhodri Thomas

Principal Sustainability Consultant | Prif Ymgynghorydd Cynaliadwyedd

Ar gyfer Cynnal Cymru, mae wedi datblygu’r fenter Eginiad – sef ein gwaith gyda’r sector celfyddydau, a Gwreiddiau Cryfion – sef ein cefnogaeth ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Mae wrthi’n cydlynu ac yn datblygu’r hyfforddiant a gynigir gennym ar hyn o bryd, gan weithio ar ei ben ei hun a chyda phobl eraill, i gyflwyno hyfforddiant ar ystod eang o faterion a themâu datblygu cynaliadwy. Mae’n rheoli partneriaethau allanol, yn datblygu prosiectau newydd, yn ysgrifennu astudiaethau achos ac yn gwneud gwaith ymchwil hefyd.

Lynsey Jackson

Marketing Manager | Rheolwraig Marchnata

Gyda dros bedair blynedd o brofiad o weithio ym maes cyfathrebu digidol, mae Lynsey yn gyfrifol am reoli cyfathrebiadau ar-lein Cynnal Cymru, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar gyfryngau cymdeithasol a’r we. Mae Lynsey yn darparu mewnbwn creadigol, ymchwil a chymorth ar gyfer prosiectau ac mae ganddi brofiad o hwyluso gweithdai.