Ein Pobl

Board members

Gary Brace

Chair of the Board/Cadeirydd Cynnal Cymru

Rhwng 1996 a 1999, ymgymerodd Gary â gwaith yn y Ffederasiwn Rwsieg a Georgia ar ran Cyngor Ewrop fel siaradwr ac arbenigwr. Bu’n awdur a chydawdur nifer o wahanol gyhoeddiadau swyddogol y Cwricwlwm ac Asesiadau Cenedlaethol ac mae’n awdur llyfrynnau canllaw ar gyfer cyfresi hanes i’r BBC a C4.

(English) Ruth Marks

(English) Ruth joined WCVA as Chief Executive in January 2015. During 2014 on behalf of the Health Minister, Ruth led an independent review into Healthcare Inspectorate Wales to consider reforms and potential legislative developments. Prior to this Ruth was Director of Care and Development for Reach, part of the Seren Group.

Derek Osborn

Mae gan Derek Osborn brofiad dros nifer o flynyddoedd fel dadansoddwr polisi ar lefel genedlaethol a rhyngwladol. Mae ei rolau yn y gorffennol yn cynnwys gweithio o fewn y gwasanaeth sifil, lle’r oedd yn arwain paratoadau’r DU ar gyfer Uwchgynhadledd y Ddaear yn Rio yn 1992.

Robert Edge

(English) Robert Edge is an experienced public sector manager having worked for The British Council, the Arts Council of Wales and the Royal Welsh College of Music and Drama before founding his own consultancy business. He is also a Director of Poetry Wales Press Ltd, publishers of the prize winning imprint Seren Books and and a trustee of the Melvyn Burtch Charitable Trust.

Staff

Mari Arthur

Director | Cyfarwyddwr

Fel un sydd wedi gweithio mewn nifer o sectorau preifat a chyhoeddus, mae Mari yn Ymgynghorydd Marchnata a Gwerthiant ac yn Strategydd Busnes profiadol. Mae gan Mari brofiad mewn datblygu busnes, Cysylltiadau Cyhoeddus, gwerthiant, marchnata, digwyddiadau, dylunio a rheoli prosiectau cyfrif ac mae hi wedi gweithio mewn nifer o ddiwydiannau yn cynnwys addysg a thechnoleg newydd.

Rhodri Thomas

Rhodri Thomas

Principal Sustainability Consultant | Prif Ymgynghorydd Cynaliadwyedd

Ar gyfer Cynnal Cymru, mae wedi datblygu’r fenter Eginiad – sef ein gwaith gyda’r sector celfyddydau, a Gwreiddiau Cryfion – sef ein cefnogaeth ar gyfer cynghorau cymuned a thref. Mae wrthi’n cydlynu ac yn datblygu’r hyfforddiant a gynigir gennym ar hyn o bryd, gan weithio ar ei ben ei hun a chyda phobl eraill, i gyflwyno hyfforddiant ar ystod eang o faterion a themâu datblygu cynaliadwy. Mae’n rheoli partneriaethau allanol, yn datblygu prosiectau newydd, yn ysgrifennu astudiaethau achos ac yn gwneud gwaith ymchwil hefyd.

(English) Clare Sain-ley-Berry

Policy and Development Manager

(English) Clare has worked in the sustainable development field for the past 15 years – motivated by the drive for global justice represented by the UN Sustainable Development Goals and the opportunity to help organisations demonstrate – and capitalise on – the role that the natural environment plays in underpinning social and economic well-being.

Lynsey Jackson

Marketing Manager | Rheolwraig Marchnata

Gyda dros bedair blynedd o brofiad o weithio ym maes cyfathrebu digidol, mae Lynsey yn gyfrifol am reoli cyfathrebiadau ar-lein Cynnal Cymru, sy’n canolbwyntio’n bennaf ar gyfryngau cymdeithasol a’r we. Mae Lynsey yn darparu mewnbwn creadigol, ymchwil a chymorth ar gyfer prosiectau ac mae ganddi brofiad o hwyluso gweithdai.