Cymdeithas

Mewn cymuned gynaliadwy mae’n rhaid i bob agwedd ar gymdeithas ymddiddori yn y siwrnai tuag at gynaliadwyedd. A chadw mewn golwg y ffaith bod llawer yn ein cymdeithas yn teimlo’n ddifreintiedig, yn dioddef tlodi ac amddifadedd neu wedi eu dieithrio mewn rhyw ffordd arall, ein tasg ni yw creu’r llwybrau sy’n arwain at ddealltwriaeth lawn ymhlith yr holl gymdeithas fel y gallant weld a theimlo’r manteision.

Cymdeithas gynaliadwy yw un sy’n sicrhau iechyd a llesiant ei phobl yn y presennol a’r dyfodol. Mae Cynnal Cymru’n dymuno chwarae rhan weithredol yn y gwaith o helpu ein cymdeithas, a sicrhau bod y naw biliwn o bobl y disgwylir iddynt rannu ein planed erbyn 2050 yn ennill o leiaf ansawdd bywyd sylfaenol.