Bwyd a Diod Gogledd Cymru yn mynd yn wyrdd gyda Cynnal Cymru

Bwyd a Diod Gogledd Cymru yn mynd yn wyrdd gyda Cynnal Cymru

Mae pobl o’r sector bwyd a diod ffynnianus yng ngogledd Cymru, sector sy’n ehangu ac yn bwysig i’r economi leol, yn dod at eu gilydd ar ddydd Mercher 5 Gorffennaf, 2017 ym Mhrifysgol Bangor am y tro cyntaf mewn ‘digwyddiad dysgu a rhwydweithio’ gan Cynnal Cymru.

Am y tro cyntaf erioed, y bydd pobl o’r sector bwyd a diod, sef sector pwysig yng ngogledd Cymru am ddatblygu’r economi leol, yn casglu at eu gilydd ‘i ddysgu a rhwydweithio’ fel rhan o ddigwyddiad arbennig a drefnir gan Cynnal Cymru – Sustain Wales ar ddydd Mercher 5 Gorffennaf 2017 ym Mhrifysgol Bangor.

Cynnal Cymru yw’r sefydliad mwyaf blaenllaw yng Nghymru ar gyfer datblygu cynaliadwy ac wedi creu’r cyfnewid gwybodaeth yma mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor ac Adnodd. Pwrpas y digwyddiad yw archwilio arloesedd gwyrdd a fydd yn arwain at gynaliadwyedd a rheolaeth amgylcheddol yn y sector bwyd a diod. Dyma elfen allweddol o Gynllun Gweithredu Bwyd a Diod Llywodraeth Cymru, sydd am weld y sector yn tyfu 30% i £ 7 biliwn erbyn 2020.

Yn ogystal â siaradwyr arbenigol ac astudiaethau achos, bydd y diwrnod yn gyfle i gynrychiolwyr drafod materion manwl gyda chyd-weithwyr proffesiynol ac archwilio ystod eang o stondinau fydd yn arddangos ansawdd ac amrywiaeth o gynhyrchion o’r sector bwyd a diod yng Ngogledd Cymru. Bydd y diwrnod yn gorffen gyda noson arbennig a threfnwyd gan Cynnal Cymru, sef ‘Diodydd Gwyrdd’.

Dyma’r digwyddiad cyntaf o’i fath yng ngogledd Cymru ac yn gyfle i fusnesau o’r un meddylfryd i ddod ynghyd, rhwydweithio’n anffurfiol a thrafod eu hymrwymiad i’w cyfrifoldebau amgylcheddol ac egwyddorion datblygu cynaliadwy.

Mae’r ddau ddigwyddiad yn rhad ac am ddim i fusnesau a phobl sydd â diddordeb proffesiynol mewn cynaliadwyedd neu’r sector bwyd a diod. Fodd bynnag, mae’n hanfodol i archebu lle, gan fod lleoedd yn gyfyngedig. Gellir archebu eich lle drwy’r ddolen hon: https://www.ticketsource.co.uk/event/ELJHJI

Dywedodd Dr Eifiona Thomas Lane, Darlithydd mewn Daearyddiaeth Bwyd a Rheolaeth Amgylcheddol yn Ysgol yr Amgylchedd, Adnoddau Naturiol a Daearyddiaeth Prifysgol Bangor:
“Mae cynaliadwyedd yn ganolog i genhadaeth Prifysgol Bangor. Rydym yn yr Ysgol yn canolbwyntio ar gefnogi a gweithio gyda chynhyrchwyr bwyd a diod ar draws y rhanbarth er mwyn eu galluogi i fanteisio ar arloesedd gwyrdd a dod yn fwy cystadleuol a chynaliadwy. Rydym yn falch iawn o fod yn gweithio gyda’n partneriaid i gyrraedd mwy o gwmnïau a sefydliadau yn y rhanbarth.”

 

Dywedodd Mari Arthur, Cyfarwyddwr Cynnal Cymru:

“Rydym yn awyddus iawn i glywed gan sefydliadau blaenllaw ac unigolion yng ngogledd Cymru sy’n hyrwyddo cynaliadwyedd. Mae gennym eisoes rai aelodau blaenllaw yng ngogledd Cymru, megis Halen Môn, a hoffem eraill ymuno yn y gymuned hon sy’n rhannu’r un egwyddorion ac ymarfer da. Cynhelir nifer o ddigwyddiadau tebyg yn ne Cymru, ond rydym am ymestyn rhain i ogledd Cymru, er mwyn i ni gynnig yr un cyfleoedd cyffrous i gysylltu, cydweithio a rhannu datblygiadau ar hyd Gymru gyfan.”

 

Mae aelodaeth Cynnal Cymru yn agored i bob busnes a sefydliad sydd wedi ymrwymo i ddarparu Cymru garbon isel, oddefgar, gyda adnoddau effeithlon, iach a diogel ac addysg dda, sy’n ffynnu mewn cytgord â natur. Mae manteision aelodaeth yn cynnwys gostyngiadau ar gyfer digwyddiadau, hyfforddiant, ac ymgynghoriaeth, yn ogystal â chymorth mewn hybu, cynorthwyo wrth sefydlu partneriaethau newydd a chyngor anffurfiol ar strategaeth ac arloesi.