Cyfleoedd Cyllido Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ar gyfer Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd (NRN-LCEE)

Cyfleoedd Cyllido Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ar gyfer Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd (NRN-LCEE)

Menter Cymru-gyfan o bwys yw Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol  Sêr Cymru ar gyfer Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd (NRN-LCEE) Menter Sêr Cymru a gyllidir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Mae’r Rhwydwaith yn cynorthwyo ymchwil cydweithredol o wahanol ddisgyblaethau yng Nghymru ar y rhyngweithio rhwng tir, dŵr, darpariaeth bwyd a chynhyrchiad ynni, ar wahanol raddfeydd gofodol ar draws systemau aer-tir-dŵr.

Amcan NRN-LCEE yw cynorthwyo a hybu gwyddoniaeth ragorol, gystadleuol ar raddfa ryngwladol yng Nghymru, meithrin cydweithrediad cynyddol a newydd rhwng ymchwilwyr yng Nghymru, sefydlu sylfaen newydd ar gyfer cynnydd cynaliadwy i Gymru mewn cyllid ymchwil, ac annog ymchwilwyr sydd wedi ennill eu plwyf i sefydlu eu hunain yng Nghymru.

Ar hyn o bryd mae yna ddau gyfle ar gael i ymchwilwyr ym maes cynaliadwyedd.

Cymrodoriaethau Dychweledigion

Mae’r meini prawf cymhwysedd ar gyfer ail rownd Cymrodoriaethau Dychweledigion NRN-LCEE wedi eu diweddaru i ganiatáu i nifer mwy o ymchwilwyr wneud cais am y cyfle hwn. Mae Cymrodoriaethau Dychweledigion NRN-LCEE ar gyfer ymchwilwyr sy’n dychwelyd/wedi dychwelyd o gyfnod o seibiant, am resymau mamolaeth/tadolaeth/iechyd/gofalu. Mae Cymrodoriaethau i fyny at £20,000 yr un ar gael i ymchwilwyr sy’n dychwelyd yn dilyn lleiafswm o 6 mis i ffwrdd. Cyn hyn, y lleiafswm oedd 12 mis. Oherwydd y newid hwn, mae’r dyddiad cau ar gyfer cynigion wedi ei ymestyn hyd 17 Rhagfyr 2015.

Dylai ymgeisyddion fod wedi dychwelyd i waith (llawn amser neu ran amser) rhwng 1 Mehefin 2014  a 31 Rhagfyr 2016, â chanddynt gontract cyflogi mewn Sefydliad Addysg Uwch, Canolfan Ecoleg a Hydroleg Bangor neu’r British Geological Survey Wales sy’n ymestyn tu hwnt i 30 Mehefin 2018. Gellir cael mwy o wybodaeth ar wefan NRN-LCCE

Cronfa Datblygu Ymchwil

Mae cyllid ar gael i gynorthwyo datblygiadau ymchwil newydd ac/neu ehangu cyfleoedd ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth, yn ogystal ag ymgysylltiad â rhanddeiliaid a mentrau diwydiannol.

Mae’ r Gronfa Datblygu Ymchwil ar gael i fentrau a fedr ddangos cyfraniad tuag at ddatblygiad y gallu i ymchwilio yng Nghymru o fewn meysydd ymchwil thematig NRN-LCEE.

Mwy o gwybodaeth ar wefan NRN-LCEE.