Canllaw Anrhegion Cyflog Byw 2018

Canllaw Anrhegion Cyflog Byw 2018

Gydag amser Nadolig yn nesáu’n gyflym a phobl annwyl sydd angen anrhegion, efallai y byddech chi eisiau ystyried effaith eich pryniannau ar eich arian, yr amgylchedd a’r bobl sy wedi cyfrannu at wneud a gwerthu’r cynnyrch.

Un peth i’w ystyried yw dal teg. Er mwyn hwyluso prynu oddi wrth gyflogwyr Cyflog Byw mae’r sefydliad Cyflog Byw wedi gwneud Canllaw Anrhegion Cyflog Byw 2018 felly yr ydych chi’n gallu cael tawelwch meddwl bod y pobl sy’n ymwneud â’ch pryniant yn ennill cyflog teg sy’n gallu rhoi safon byw barchus iddynt.

Darllenwch y Canllaw yma>>