Cyswllt Cynnal

Rydym yn dod â phobl a sefydliadau at ei gilydd i adeiladu cymdeithas gynaliadwy seiliedig ar arfer gorau a chydweledigaeth. Mae Cyswllt Cynnal yn darparu llwyfan i’n haelodau lle gallant adeiladu eu busnes a’u proffil ymhlith y rhai hynny sy’n rhannu’r un diddordebau a’r un genhadaeth.

Mae Cyswllt Cynnal yn darparu:

• Cyfleoedd rhwydweithio ar gyfer ein haelodau, traws-sector Cymru-gyfan
• Digwyddiadau i arddangos y technolegau mwyaf arloesol a chyfleoedd busnes
• Cyngor a chymorth oddi wrth ein staff profiadol
• Gwobrwyon Cynnal Cymru
• Prosiectau newydd drwy gydweithrediad â’n haelodau

Digwyddiadau

Cyfres Ciniawau Rhwydweithio
Dangos a Dweud
Gwobr Cynnal Cymru
Uwchgynhadledd Arloesi

Aelodaeth

Ymunwch a’n grŵp o aelodau sydd ar gynnydd, i fanteisio i’r eithaf ar brofiad, arbenigedd cysylltiadau a chyfleoedd Cynnal Cymru.

cynnal_connect_banner_rgb