Gweminarau rhad ac am ddim i helpu busnesau a sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru i leihau costau a dod yn fwy effeithlon o ran adnoddau

Gweminarau rhad ac am ddim i helpu busnesau a sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru i leihau costau a dod yn fwy effeithlon o ran adnoddau

Bydd Cymru Effeithlon yn cynnal cyfres o weminarau rhad ac am ddim, ar amrywiaeth o bynciau sy’n gysylltiedig ag effeithlonrwydd adnoddau.

Gallai eich busnes neu sefydliad y sector cyhoeddus leihau ei gostau trwy ddefnyddio llai o ynni a dŵr, defnyddio llai o ddeunyddiau crai, a lleihau gwastraff. Gall hyd yn oed y newidiadau lleiaf wneud gwahaniaeth mawr, ac mae gwasanaeth newydd Cymru Effeithlon, a ariennir gan Lywodraeth Cymru ac a gyflwynir gan arbenigwyr effeithlonrwydd adnoddau, sef WRAP Cymru a’r Ymddiriedolaeth Garbon, yma i ddangos i chi sut i wneud hynny.

Cofrestrwch ar gyfer unrhyw un, neu bob un, o weminarau rhad ac am ddim Cymru Effeithlon, i elwa ar y cymorth rhad ac am ddim hwn:

Dolenni defnyddiol:

Cymru Effeithlon

Yr Ymddiriedolaeth Garbon

Wrap Cymru