Llywodraeth Cymru: Adolygiad Cynaliadwyedd Rheoliadau Adeiladu

Llywodraeth Cymru: Adolygiad Cynaliadwyedd Rheoliadau Adeiladu

21 Ebrill Caerdydd: 10yb – 1.30yp
28 Ebrill Llanelwy: 10yb – 1.30yp
Cost: Dim Cost

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno manylion ei ymgynghoriad cyfredol Adolygiad Cynaliadwyedd Rheoliadau Adeiladu sy’n cynnwys cynigion am:

  • Newidiadau i Ran G – Sanitation, Hot Water Safety and Water Efficiency;
  • Cyflwyno Rhan Q – Residential Security Part Q – Unauthorised access;
  • Canllawiau nad ydynt yn rhai gorfodol am gynnwys a chyflwyniad gwybodaeth i ddeiliad anheddau newydd.
  • Newidiadau i Ddogfennau Cymeradwy

Bydd y sesiynau a gynhelir yn y De a’r Gogledd yn gyfle i ddod i ddealltwriaeth glir o’r cynigion yn yr ymgynghoriad a bydd agenda lawn ar gael yn fuan.

Mae’r ymgynghoriad yn cau 24 Mai 2016 http://goo.gl/WCxMFw

Sut i Archebu: I gadw lle, ebostiwch CEWales Events gan roi eich holl fanylion cyswllt ac enw pob cynrychiolydd sydd am ddod. Gallwch roi enw cynrychiolwyr eraill yn eu lle ar unrhyw adeg.

Er mwyn lleihau gwastraff yn ein digwyddiadau, mae gan CEW bolisi o roi gwybod am fanylion y lleoliad yn unig wrth anfon cadarnhad cofrestru. Mae hyn yn fodd o sicrhau ein bod yn darparu ar gyfer cynrychiolwyr sydd wedi cofrestru ac nad ydym yn gor-archebu ar gyfer unigolion a all ymddangos neu beidio ar y diwrnod.