03 Awst | Ginio Rhwydweithio

03 Awst | Ginio Rhwydweithio

Mae Cynnal Cymru -Sustain Wales yn eich gwahodd i ymuno â ni am ginio rhwydweithio anffurfiol.

Ar ddydd Mercher cyntaf bob mis byddwn yn cynnal cinio agored, ac yn ymestyn gwahoddiad i sefydliadau ym Mae Caerdydd, gan gynnwys ein cymdogion yn Adeiladau Cambrian.

Mae croeso i chi ymuno a ni ar ddydd Mercher Awst 3  12.30-1.30.   Bydd y cinio yn anffurfiol iawn, felly os ydych yn brysur  iawn galwch mewn am gymaint o amser ag y gallwch chi sbario. Os gwelwch yn dda rhowch wybod os hoffech chi neu rhai o’ch cydweithwyr ymuno â ni. Rydym yn gobeithio y bydd y ciniawau yn creu cysylltiadau busnes newydd a chyfleodd rhwydweithio.

Mae Cynnal Cymru yn awyddus i gryfhau cysylltiadau gyda chwmnïau, sefydliadau ac unigolion sy’n  angerddol am ddatblygu cynaliadwy.Gadewch I ni weithio gyda’n gilydd.