6 & 7 Gorffennaf| Cymru Carbon Isel

6 & 7 Gorffennaf| Cymru Carbon Isel

I ddod…

Digwyddiad deuddydd mewn partneriaeth â’r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel (LCRI) a’r Rhwydwaith Ymchwil Carbon Isel Cenedlaethol (NRN). Diwrnod Un – Datrysiadau seiliedig-ar-natur ar gyfer Cymru ddi-garbon. Diwrnod Dau – Systemau ynni’r Dyfodol:  o ‘Gridiau Clyfar i Ffordd Glyfar o Fyw’.