25 Awst | Gweminar – Bwrw Ymlaen â Rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy Ymgynghori

25 Awst | Gweminar – Bwrw Ymlaen â Rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy Ymgynghori

Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn am farn pobl ar nifer o gynigion sy’n ceisio gwireddu ein hymrwymiad i reoli ein hadnoddau naturiol yn fwy cynaliadwy er mwyn sicrhau manteision economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol hirdymor i Gymru:

‘Rydym wedi magu enw da yma yng Nghymru fel arweinwyr byd ym maes deddfu dros ddatblygu cynaliadwy. Rydym yn benderfynol o ddatblygu’r enw da hwnnw ymhellach ac rydym yn croesawu’ch barn ar sut i wneud hynny. Tra mae’r papur ymgynghori yn amlinellu cynigion polisi penodol, rydym yn chwilio am farn rhanddeiliaid i ganfod gyda’n gilydd y cyfleoedd ehangach a allai fod ar gael.’

Erbyn diwedd y cwrs bydd cyfranogwyr:

Yn deall yr elfennau allweddol o’r ymgynghori
Yn gallu dechrau cynllunio eu hymatebion i’r ymgynghoriad

Cliciwch yma i archebu