13 Hydref | Diwrnod Gwyrdd 2017

13 Hydref | Diwrnod Gwyrdd 2017

Ddydd Gwener, 13 Hydref, byddwn yn cynnal Diwrnod Gwyrdd 2017, ac yma ym Maint Cymru, rydym eisiau iddo fod y diwrnod mwyaf llwyddiannus eto i ni! Fel ein diwrnod gweithredu blynyddol, rydym yn annog ysgolion, busnesau a grwpiau cymunedol i ‘droi’n wyrdd’, a chodi arian ac ymwybyddiaeth i gefnogi prosiectau gwych Maint Cymru i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd.
Am ragor o wybodaeth, ewch i’n gwefan; sizeofwales.org.uk/gogreenday2017ac os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at gogreenday@sizeofwales.org.uk