Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Croeso i Wales and West Utilities – ein 100fed aelod!

Llongyfarchiadau i Wales & West Utilites am ddod yn 100fed aelod Cynnal Cymru! Ers i ni lansio’n haelodaeth nôl yn Ionawr 2015 rydym wedi mwynhau gweithio gyda chymaint o sefydliadau arloesol, cyffrous ar draws Cymru sydd wedi ymuno fel aelodau. Y mis hwn rydym wrth ein bod i ddatgan bod Wales & West Utilities a […]

9 November | Introbiz Expo launch new Sustainability Zone

Eleni, mae Cynnal Cymru’n falch i gefnogi’r parth cynaliadwyedd newydd yn yr Introbiz Expo ar Dachwedd 9fed yn yr arena Motorpoint. Mae’r Introbiz Expo yn cael ei mynychu gan filoedd o fusnesau, areithwyr cyweirnod, noddwyr ac arddangoswyr, sy’n darparu cyfle ardderchog i rwydweithio a chwrdd â chleientiaid newydd. Yng nghanol y parth cynaliadwyedd, bydd Cynnal […]

Ydych Chi’n Barod i Ddod yn Gwmni Enghreifftiol?

Yn ddiweddar cyhoeddodd Costain ddatganiad i’r wasg lle’r oeddent yn dathlu’r ffaith ein bod wedi eu hasesu fel cwmni enghreifftiol yn adroddiad y Siarter Datblygu Cynaliadwy 2015. Erthygl Newyddion: Costain Recognised in Welsh Sustainability Charter Mae Cynnal Cymru-Sustain Wales wedi rheoli’r Siarter ar ran Llywodraeth Cymru dros y tair blynedd ddiwethaf. Dros y cyfnod hwnnw […]