Archive for the ‘Dysgu a Rennir’ Category

Bwyd a Diod Gogledd Cymru yn mynd yn wyrdd gyda Cynnal Cymru

Mae pobl o’r sector bwyd a diod ffynnianus yng ngogledd Cymru, sector sy’n ehangu ac yn bwysig i’r economi leol, yn dod at eu gilydd ar ddydd Mercher 5 Gorffennaf, 2017 ym Mhrifysgol Bangor am y tro cyntaf mewn ‘digwyddiad dysgu a rhwydweithio’ gan Cynnal Cymru. Am y tro cyntaf erioed, y bydd pobl o’r […]

Students visiting the Principality Stadium

Cynnal Cymru’n croesawu myfyrwyr o Tsieina i Ysgol Haf Carbon Isel

Y mis yma mae Cynnal Cymru wrth ei bodd i groesawu 41 o fyfyrwyr o Brifysgol Technoleg Gogledd Tsieina i Ysgol Haf Carbon Isel a fydd yn para am ddwy wythnos. Gan weithio gyda’r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel yng Nghaerdydd, mae Cynnal Cymru wedi datblygu rhaglen hollgynhwysfawr o ddarlithoedd, ymweliadau â safleoedd ac ymweliadau diwylliannol […]

9 November | Introbiz Expo launch new Sustainability Zone

Eleni, mae Cynnal Cymru’n falch i gefnogi’r parth cynaliadwyedd newydd yn yr Introbiz Expo ar Dachwedd 9fed yn yr arena Motorpoint. Mae’r Introbiz Expo yn cael ei mynychu gan filoedd o fusnesau, areithwyr cyweirnod, noddwyr ac arddangoswyr, sy’n darparu cyfle ardderchog i rwydweithio a chwrdd â chleientiaid newydd. Yng nghanol y parth cynaliadwyedd, bydd Cynnal […]