Archive for the ‘’ Category

Frank O Connor – ‘Gormod o bethau’

Rydym yn defnyddio gormod, o fwyd a diod i gynnyrch defnyddwyr a dillad. Gyda phatrymau defnydd presennol, amcangyfrifir bod angen rhwng tair a phum planed i’n cynnal. Mae’n amlwg bod arnom angen newid radical mewn ffordd o fyw ac ymddygiad i’n symud tuag at fyw ar un blaned. Fel dinesydd byd-eang, dyma bum cam cymharol […]

Simon Nurse – Sut i Arloesi Ein Ffordd Allan o Argyfwng Ecolegol Sy’n Dod i’r Amlwg

Prin yw’r llwyfan lle rydych wir ymhlith cyfeillion. Yn enwedig pan mae’r llwyfan hwnnw’n dadlau materion dyrys megis eco-ddylunio, ecoleg ddiwydiannol, gwastraff, yr economi gylchol a rhannu. Ond rhag ofn y bydd unrhyw amheuaeth, dyna’n union beth oedd digwyddiad ‘Dangos a dweud’ Cynnal Cymru; sef cyfle i rannu syniadau a gwthio, tynnu, gwasgu a llunio […]

Prydain Di-garbon: Ailfeddwl y Dyfodol

Bydd Canolfan y Dechnoleg Amgen yn cynnal cwrs newydd ym mis Medi a fydd yn darparu cyflwyniad manwl i ymchwil Prydain Di-garbon diweddaraf Canolfan y Dechnoleg Amgen, gan gynnig senario gadarn yn seiliedig ar dystiolaeth, a fydd yn archwilio ffyrdd y gallwn gyflwyno dyfodol cadarnhaol o ran yr hinsawdd, gan gynnal ffordd o fyw fodern. […]

Gwers Fwya’r Byd

Mae Gwers Fwya’r Byd yn rhan o’r Project Everyone, menter ddielw wedi ymrwymo i gynyddu ymwybyddiaeth o Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a thrwy hynny wella eu heffeithiolrwydd. Daeth Peter Davies, Comisiynydd dyfodol cynaliadwy â grŵp o sefydliadau ynghyd yng Nghymru i gefnogi Gwers Fwya’r Byd a’i gosod mewn cyd-destun Cymreig mewn perthynas â Nodau […]

Launch of new event series

Yn ddiweddar lansiodd Cynnal Cymru-Sustain Wales gyfres o ddigwyddiadau yn cynnwys ciniawau misol rhwydweithio’r swyddfa (am ddim i aelodau) yn ogystal ag amrywiaeth o ddigwyddiadau eraill cyffrous. Bydd ein ‘Byd Llafar’ a’n digwyddiadau dysgu ar y cyd yn cyrraedd cynulleidfaoedd amrywiol ac yn ceisio dod â chymunedau a phersbectifau newydd i mewn i’r ddadl sydd […]