Archive for the ‘’ Category

Students visiting the Principality Stadium

Cynnal Cymru’n croesawu myfyrwyr o Tsieina i Ysgol Haf Carbon Isel

Y mis yma mae Cynnal Cymru wrth ei bodd i groesawu 41 o fyfyrwyr o Brifysgol Technoleg Gogledd Tsieina i Ysgol Haf Carbon Isel a fydd yn para am ddwy wythnos. Gan weithio gyda’r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel yng Nghaerdydd, mae Cynnal Cymru wedi datblygu rhaglen hollgynhwysfawr o ddarlithoedd, ymweliadau â safleoedd ac ymweliadau diwylliannol […]

Bwrsari Chwarae Teg – ceisiadau nawr ar agor!

Mae dau fwrsari ar gael – hyd at £500 yr un. Ffynnu. Mae’r bwrsari Ffynnu ar gyfer busnes a reolir gan fenyw er mwyn prynu offer i ehangu ei menter. Gall fod yn unrhyw beth o ddetholiad o offer llaw ar gyfer y gweithdy, troell crochenydd ar gyfer y sied neu ei roi tuag at […]

Cyfleoedd Cyllido Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol ar gyfer Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd (NRN-LCEE)

Menter Cymru-gyfan o bwys yw Rhwydwaith Ymchwil Cenedlaethol  Sêr Cymru ar gyfer Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd (NRN-LCEE) Menter Sêr Cymru a gyllidir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru. Mae’r Rhwydwaith yn cynorthwyo ymchwil cydweithredol o wahanol ddisgyblaethau yng Nghymru ar y rhyngweithio rhwng tir, dŵr, darpariaeth bwyd a chynhyrchiad ynni, ar […]