Archive for the ‘’ Category

Friends of the Earth Cymru launch Wales Climate Action Plan

Cyfeillion y Ddaear yn lansio Cynllun Gweithredu Hinsawdd i Gymru

Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi lansio Cynllun Gweithredu Hinsawdd i Gymru sy’n galw am adferiad gwyrdd a theg i bobl a chymunedau. Lawrlwythwch y Cynllun Gweithredu Hinsawdd i Gymru Mae argymhellion y cynllun yn cynnwys: blaenoriaethu cymunedau sy’n agored i niwed buddsoddi mewn economi werdd i greu cyfleoedd gwaith trawsnewid y system drafnidiaeth deddfu i lanhau ein haer. Hefyd, Cyfeillion y Ddaear Cymru eisiau i Gymru yn […]