Archive for the ‘’ Category

(English) Where does the recovery begin? Thoughts from Cynnal Cymru

(English) If there is any silver lining to the global Covid-19 pandemic, it has been the way it has legitimised the desire for a radical re-haul of Welsh society to better meet the needs of current and future generations. As a membership organisation that exists to accelerate progress towards sustainable development, the opportunities to ‘build back better’ – and avert the impending climate and ecological catastrophes – are things that the Cynnal Cymru team has been thinking about for a long while

Future Generations Commissioner logo

Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn annog Llywodraeth Cymru i gyflwyno cyllideb adferiad gwyrdd

Mae tai carbon niwtral a swyddi gwyrdd i bobl sy’n ddiwaith yn sgil y pandemig yn hanfodol ar gyfer ailosod yr economi ac ‘adeiladu nôl yn well’. ● Mae Sophie Howe wedi amlinellu’r pum blaenoriaeth gwariant sydd angen i Gymru eu hystyried yn awr – ac yn galw am becyn ysgogi gwyrdd ar frys i […]