Arweinyddiaeth Busnes

Arweinyddiaeth Busnes ar gyfer Datblygu Cynaliadwy

Modiwl 20 credyd ar gyfer dysgwyr yn y gwaith, wedi’i ardystio gan Brifysgol Metropolitan Caerdydd

Training-images

Prif nod y cwrs byr hwn yw:

Datblygu arweinwyr a all achosi newid cadarnhaol trwy ddatblygu eu dealltwriaeth o egwyddorion datblygu cynaliadwy.
Helpu arweinwyr i gymhwyso newidiadau mewn datblygu cynaliadwy sy’n dylanwadu ar arfer busnes i gynhyrchu buddion mesuradwy ar gyfer y busnes, ei gwsmeriaid, yr amgylchedd, yr economi a chymdeithas.
CANLYNIADAU DYSGU

Ar ôl cwblhau’r cwrs byr hwn yn llwyddiannus, dylai’r myfyrwyr allu:

  • Diffinio datblygu cynaliadwy mewn cyd-destun sefydliadol;
  • Amlygu effaith sefydliadol ar yr amgylchedd naturiol, cymdeithas/cymuned a’r economi ehangach;
  • Gwerthuso arfer busnes yng nghyd-destun polisi cyhoeddus Cymru ar ddatblygu cynaliadwy;
  • Arddangos gwybodaeth a dealltwriaeth o bwysigrwydd arweinyddiaeth a sut mae’n effeithio ar weithredu egwyddorion datblygu cynaliadwy mewn sefydliad;
  • Dadansoddi ymagweddau gwahanol at ddatblygu cynaliadwy mewn cyd-destun busnes;
  • Adlewyrchu ar eu gweithgarwch sefydliadol eu hunain a dadansoddi’n feirniadol sut gall eu sefydliad wella ei berfformiad cynaliadwyedd;
  • Llunio cynllun gweithredu a pholisi datblygu cynaliadwy.
  • Dulliau Cyflwyno Dysgu ac Addysgu

Yr ystafell ddosbarth – darlith, tasgau grŵp, trafodaeth ddosbarth, dadansoddi astudiaethau achos.

Hunanastudiaeth a dulliau dysgu cymhwysol – ymchwil i lenyddiaeth, dadansoddi astudiaethau achos, tasgau yn y gwaith, ysgrifennu adroddiadau, llunio cynllun gweithredu datblygu cynaliadwy drafft neu bolisi ar gyfer gweithle presennol.

Cost: £650

Cysylltwch â: training@cynnalcymru.com