Llwyddiant Hyfforddiant Pwrpasol

Llwyddiant Hyfforddiant Pwrpasol

Yn dilyn sesiwn hynod lwyddiannus gyda Chriced Morgannwg yn ddiweddar, mae gennym ragor o hyfforddiant pwrpasol wedi ei drefnu drwy gydol Ebrill a Mai yn ogystal â lansiad cwrs Arweinyddiaeth Busnes ar gyfer Datblygu Cynaliadwy wedi ei achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae’r cwrs yn cychwyn yr wythnos hon a bydd hefyd yn cael ei gynnal ym mis Medi. Gellir cael mwy o wybodaeth ar www.cynnalcymru.com/business-leadership-for-sustainable-development/

Roedd y gwaith gyda Chriced Morgannwg yn llwyddiannus oherwydd ymgyfraniad yr holl bobl a’r holl benderfynwyr delfrydol, yn cynnwys y Prif Swyddog Gweithredol, Hugh Morris. Mae hyn yn allweddol ar gyfer sicrhau bod y meysydd ag arnynt angen gwelliant yn cael cymorth o’r brig i lawr.