Seremoni Wobrwyo

Sustain Wales Awards

Archebwch eich tocynnau i fynychu Gwobrau Cynnal Cymru a helpu i ddathlu cyflawniadau rhyfeddol enillwyr Gwobrau 2016.

Cynhelir y seremoni wobrwyo fawreddog yn y Senedd ym Mae Caerdydd, yn gynnar yn y nos ar 17 Tachwedd, lle cyhoeddir 10 o enillwyr Gwobrau Cynnal Cymru.

Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle gwych i gysylltu a chael eich ysbrydoli gan y bobl, y prosiectau a’r sefydliadau sy’n helpu i adeiladu Cymru fwy cynaliadwy.

Sustain Wales Awards

Dyddiad ac amser

Dydd Iau, 17 Tachwedd

18:00 i 20:00 pm (Cyhoeddir manylion llawn yn fuan)

Bydd y noson yn dechrau gyda derbyniad diodydd a chanapés, a’r seremoni wobrwyo i ddilyn.

Cod gwisg – trwsiadus anffurfiol

 

Lleoliad

Y Senedd, Bae Caerdydd

Caiff y digwyddiad yn y Senedd ei noddi gan Llyr Gruffydd AC.

 

Prisiau tocynnau

Tocyn safonol £50.00
(pobl nad ydynt yn aelodau)

Tocyn aelod £35.00
(Ar gael i aelodau Cynnal Cymru sydd wedi cofrestru ers 2015)
Archebu Tocynnau

Cysylltwch ag awards@cynnalcymru.com neu ffoniwch 029 20 192021 i gael mwy o fanylion neu os hoffech archebu tocynnau drwy anfoneb.

Award-sponsor-logo-banner