2015 Enillwyr Gwobrau

Sustain Wales Awards Winners 2015

Winners 2015 Enillwyr

Enillwyr yn yr wyth categori yw:

  • Prosiect Cynaliadwy’r Flwyddyn – Partneriaeth Abertawe Ddiogelach

  • Busnes Cynaliadwy’r Flwyddyn – Melin Homes

  • Grŵp Cymunedol y Flwyddyn – Ysgol Gynradd Gymunedol Swiss Valley/Groundforce Swiss Valley

  • Gwobr Sector Cyhoeddus Cynaliadwy – Uned Datblygu Cynaliadwy Dinas a Chyngor Abertawe

  • Ysgol/Coleg Cynaliadwy’r Flwyddyn – Coleg Penybont

  • Menter Gymdeithasol y Flwyddyn – Antur Waunfawr

  • Lleoliad Cynaliadwy’r Flwyddyn – Canolfan Mileniwm Cymru

  • Pencampwr Cynaliadwyedd Ifanc – Mousa Dahbreh, Prifysgol Abertawe

  • A roedd y gwobr olaf am Pencampwr Cynaliadwyedd yn categori ar gau, wedi ei dewis gan beirbiaid, i Peter Davies, Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy

Award-sponsor-logos-final