Ffurflen Gais

Sustain Wales Awards

Ffurflen gais ar gyfer Gwobrau Cynnal Cymru 2016

Os gwelwch yn dda cwblhewch y ffurflen hon i eithaf eich gallu. Byddwn yn sgorio eich cais yn erbyn y  7 Nod Llesiant Cenedlaethol a’r 5 Ffordd o Weithio a ddisgrifir yng Nghanllaw Hanfodion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Byddwn yn edrych am dystiolaeth bod eich cais yn cyflawni’n sylweddol o leiaf un nod ac yn ddelfrydol yn cyflawni nifer o fanteision ar draws y 7 nod.

Y ffurflen hon yn unig fydd yn cael ei defnyddio i’ch gosod ymhlith y tri terfynwr ar y rhestr fer yn eich categori. Ni fydd ffurflenni nad ydynt wedi eu cwblhau yn cael eu hystyried.

Os byddwch yn cael problemau i gwblhau’r ffurflen hon os gwelwch yn dda cyfeiriwch at y ddogfen arweiniol sydd ynghlwm.

Rydym yn derbyn ceisiadau yn Saesneg a Chymraeg.

Mae angen i geisiadau gael eu cyflwyno erbyn y dyddiad cau Gwener 15 Gorffennaf 2016.

MAE’R DYDDIAD CAU WEDI CAEL EI HYMESTYN I 22 GORFFENNAF

Meini prawf

Os gwelwch yn dda sicrhewch fod gennych yr eitemau canlynol i lwytho i fyny gyda’ch cais:

Eich Stori – Dywedwch eich stori wrthym am eich prosiect neu eich gweithgaredd: rhowch ddarlun cyffredinol i ni. Os gwelwch yn dda cwblhewch gymaint â phosibl o’r adrannau perthnasol isod. (Tua 1000 i 2000 o eiriau).

Unrhyw ddeunydd cefnogol (opsiynol) – delweddau cydraniad uchel a logos.

Rhaid i ddelweddau fod yn 300 DPI ac yn fformat JPEG, GIF neu PNG, ac yn addas ar gyfer eu cyhoeddi. Cânt eu defnyddio yn y seremoni Wobrwyo os byddwch yn cyrraedd y rhestr fer ac efallai gael eu defnyddio ar gyfer marchnata cyfochrog.

Dolenni defnyddiol

Edrychwch ar Gategorïau’r Gwobrau

Darllenwch yr Arweiniad  i’r Ceisiadau

Cyflwynwch eich Cais

Lawrlwythwch Ganllaw Hanfodion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol

Enillwyr ein Gwobrau Cynnal Cymru 2015 a fydd yn eich ysbrydoli