Archive for November, 2016

Planed Fyw, Economi Gynaliadwy?

Daeth Adroddiad Planed Fyw diweddar WWF i’r casgliad fod dynolryw yn gosod pwysau aruthrol ar fywyd gwyllt ac ar yr amgylchedd naturiol. Os na gwnawn ni rywbeth am hynny nawr, gallem weld gostyngiad o 67% mewn rhywogaethau fertebraidd erbyn 2020. Mae hynny’n gymaint o broblem yma yng Nghymru ag unrhyw le arall. Daeth adroddiadau eraill, […]