Archive for August, 2016

Wales leads on recycling

Wales has the highest municipal recycling rate in the UK and in the top four in Europe! New provisional figures published last week show recycling in Wales continues to increase and is at its highest ever recorded level. In 2015/16 the average combined reuse, recycling and composting rate across local authorities was 60%, an increase […]

Arolwg: dywed bron dau draean o bobl y dylai llywodraeth cymru fuddsoddi mwy mewn effeithiolrwydd ynni a gwneud cymru’n 100% adnewyddadwy

100 diwrnod ers ffurfio Llywodraeth newydd Cymru, mae arolwg a gynhaliwyd ar ran WWF Cymru yn dangos bod bron dau draean o bobl eisiau i Lywodraeth Cymru fuddsoddi mwy mewn gwella effeithiolrwydd ynni cartrefi.  Canfu’r arolwg hefyd fod bron yr un nifer o bobl eisiau i holl drydan Cymru ddod o ffynonellau adnewyddadwy.  Bydd Prif […]

Ynni Clyfar GB yn gwneud ynnin weladwy yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Faint o ddawnsio clocsiau y mae’n ei gymryd i bweru bwlb golau? Mi recriwtiodd Tudur Phillips, dawnsiwr clocsiau ysgubol o Gymru a chyflwynydd ar S4C, ymwelwyr oedd yn cyrraedd Eisteddfod Genedlaethol Cymru i weld faint o ynni yr oeddent yn medru ei  gynhyrchu gyda’u traed. Roedd Tudur yn yr Eisteddfod gydag Ynni Clyfar GB, llais […]

Students visiting the Principality Stadium

Cynnal Cymru’n croesawu myfyrwyr o Tsieina i Ysgol Haf Carbon Isel

Y mis yma mae Cynnal Cymru wrth ei bodd i groesawu 41 o fyfyrwyr o Brifysgol Technoleg Gogledd Tsieina i Ysgol Haf Carbon Isel a fydd yn para am ddwy wythnos. Gan weithio gyda’r Sefydliad Ymchwil Carbon Isel yng Nghaerdydd, mae Cynnal Cymru wedi datblygu rhaglen hollgynhwysfawr o ddarlithoedd, ymweliadau â safleoedd ac ymweliadau diwylliannol […]