Archive for May, 2016

Bwrsari Chwarae Teg – ceisiadau nawr ar agor!

Mae dau fwrsari ar gael – hyd at £500 yr un. Ffynnu. Mae’r bwrsari Ffynnu ar gyfer busnes a reolir gan fenyw er mwyn prynu offer i ehangu ei menter. Gall fod yn unrhyw beth o ddetholiad o offer llaw ar gyfer y gweithdy, troell crochenydd ar gyfer y sied neu ei roi tuag at […]

Ydych Chi’n Barod i Ddod yn Gwmni Enghreifftiol?

Yn ddiweddar cyhoeddodd Costain ddatganiad i’r wasg lle’r oeddent yn dathlu’r ffaith ein bod wedi eu hasesu fel cwmni enghreifftiol yn adroddiad y Siarter Datblygu Cynaliadwy 2015. Erthygl Newyddion: Costain Recognised in Welsh Sustainability Charter Mae Cynnal Cymru-Sustain Wales wedi rheoli’r Siarter ar ran Llywodraeth Cymru dros y tair blynedd ddiwethaf. Dros y cyfnod hwnnw […]