Archive for March, 2016

Cynnal Cymru a’r Iaith Gymraeg

Eleni mae Cynnal Cymru wedi bod yn gweithio’n agos gyda Swyddfa Comisiynydd yr Iaith Gymraeg i wella’n defnydd o’r iaith Gymraeg a hefyd i edrych ar ddulliau newydd arloesol o ddefnyddio a chyflwyno’r iaith yn ein holl ddigwyddiadau a’n holl weithgareddau. Mae Cynnal Cymru’n teimlo’n angerddol yn eu dymuniad i alluogi Cymru i ddod y […]

Annog cau gorsaf bŵer ‘amgylcheddol drychinebus’

Mae ymgyrchwyr amgylcheddol yn galw am gau gorsaf bŵer llosgi glo yng Nghymru wedi i’r bygythiad y mae’n ei beri i’r amgylchedd ac i iechyd pobl Cymru gael ei ddatgelu mewn adroddiad newydd [1]. Mae Cyfeillion y Ddaear Cymru wedi cyfrifo bod gorsaf bŵer Aberddawan, ger y Barri ym Mro Morgannwg, yn costio £400 miliwn […]