2016 Enillwyr Gwobrau

Eiriolydd Cynaliadwyedd

Iain Cox

Sustainable champion Iain Cox

Noddwyd gan Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

UWTSD

Mae’r categori hwn yn cydnabod yr unigolion sydd wedi ysbrydoli newid gwirioneddol ac sydd wedi cyfrannu’n gadarnhaol i’r ymwybyddiaeth o Ddatblygu Cynaliadwy yng Nghymru.

Darganfyddwch Mwy >>

 

Ysgol Gynaliadwy

Ysgol Gynradd Gymunedol Porth Tywyn Ysgol Passivhaus gyntaf Cymru

Sustainable-School-Burry-Port

Noddwyd gan Y Brifysgol Agored

the-open-university-wales-logo

Mae’r categori hwn yn cydnabod yr ysgol neu’r fenter addysgol sydd wir wedi disgleirio

Darganfyddwch Mwy >>

 

Sefydliad Addysg Bellach/ Addysg Uwch Cynaliadwy

Prifysgol Bangor

Sustainable FE/HE Winner Bangor university

Noddwyd gan Acuity Legal

acuity

Mae’r categori hwn yn cydnabod y sefydliad addysgol sy’n dangos tystiolaeth gref o effaith neu arloesedd.

Darganfyddwch Mwy >>

 

Lleoliad Cynaliadwy

Stadiwm Principality

Sustainable-Venue-Principality-Stadium

Noddwyd gan Dŵr Cymru

DCWW_2015_302

Mae’r categori hwn yn cydnabod y lleoliad ysbrydoledig sy’n mabwysiadu ymagwedd strategol a holistig tuag at arferion cynaliadwy

Darganfyddwch Mwy >>

 

Gwasanaeth Cyhoeddus Cynaliadwy

Bryniau Iach (Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru a Chyngor Rhondda Cynon Taf)

Sustainable-Public-Service-Healthy-Hillsides

Noddwyd gan Griffiths

Medium Griffiths logo

Mae’r categori hwn yn cydnabod y tîm neu’r prosiect o fewn y sector cyhoeddus sydd wedi mynd tu hwnt i ofynion statudol

Darganfyddwch Mwy >>

 

Busnes Cynaliadwy

Halen Môn / Anglesey Sea Salt

Sustainable-Business-Halon-Mon

Noddwyd gan Melin Homes

Melin

Mae’r categori hwn yn cydnabod busnesau arweiniol ac entrepreneuriaid sydd wedi dangos bod mabwysiadu egwyddorion datblygu cynaliadwy’n arwain at lwyddiant mewn busnes.

Darganfyddwch Mwy >>

 

Cymunedol Cynaliadwy

Grwp Cadwraeth Gwern y Domen

Sustainable-Community-Gwern-Y-Domen

Noddwyd gan Stadiwm Principality

Principality_Stadium_WRU_Logo_Lock_Up_RGB_AW

Mae’r categori hwn yn cydnabod grŵp neu brosiect ysbrydoledig sydd wedi effethio ar eu cymuned mewn dull cadarnhaol.

Darganfyddwch Mwy >>

 

Menter Gymdeithasol Gynaliadwy

Fforwm Arfordir Penfro

Sustainable-Social-Enterprise-Pembrokeshire-Coastal-Forum

Noddwyd gan Interserve

interserve

Mae’r categori hwn yn cydnabod y fenter gymdeithasol neu gwmni buddiannau cymunedol sy’n cyflawni effaith bositif drwy ymagweddau cynhwysol ac arloesol.

Darganfyddwch Mwy >>

 

Arloesedd Cynaliadwy

Dŵr Cymru

Sustainable-Innovation-Dwr-Cymru

Noddwyd gan Enterprise Rent-a-Car

enterprise logo

Mae’r categori hwn yn cydnabod yr ymagweddau, y prosiectau a’r gwasanaethau arloesol sy’n dangos creadigrwydd ac arferion blaen y gad a fydd yn helpu Cymru i wireddu’r Nodau Llesiant cenedlaethol.

Darganfyddwch Mwy >>

 

Gwobr Cydnabyddiaeth Arbennig

Margaret Minhinnick

Special-recognition-Margaret-Minhinnick

Mae’r wobr arbennig hon yn cydnabod unigolyn neu sefydliad sydd wedi dangos penderfyniad, coel ac ymrwymiad dros gyfnod o amser.

 

Gwobr Diwrnod Gwyrdd Maint Cymru

Minuteman Wales

Size-of-Wales-Go-Green-Day

Noddwyd gan Maint Cymru

Size of Wales

Mae’r wobr hon yn cydnabod cyfraniad sefydliad tuag at gynyddu ymwybyddiaeth ac/neu godi arian ar gyfer y Diwrnod Gwyrdd, i helpu i amddiffyn ardal o fforest drofannol o faint Cymru .

 

Diolch o galon i’n noddwyr

Award-sponsor-logo-banner