Archive for September, 2015

26 o Ymgeiswyr Ysbrydoledig ar Restr fer Gwobrau Cyntaf Cynnal Cymru

Yn dilyn nifer aruthrol o geisiadau ar gyfer ein Gwobrau Cynnal Cymru cyntaf, daeth ein panel o feirniaid arbenigol at ei gilydd i lunio rhestr fer o bobl, prosiectau a sefydliadau, ar gyfer pleidlais gyhoeddus ar-lein.  Roedd ein beirniaid yn cynnwys Derek Osborn, Jane Davidson, Barbara Chidgey, Helen Nelson a Rhodri Thomas o Cynnal Cymru. […]