Archive for June, 2015

Gwers Fwya’r Byd

Mae Gwers Fwya’r Byd yn rhan o’r Project Everyone, menter ddielw wedi ymrwymo i gynyddu ymwybyddiaeth o Nodau Datblygu Cynaliadwy’r Cenhedloedd Unedig a thrwy hynny wella eu heffeithiolrwydd. Daeth Peter Davies, Comisiynydd dyfodol cynaliadwy â grŵp o sefydliadau ynghyd yng Nghymru i gefnogi Gwers Fwya’r Byd a’i gosod mewn cyd-destun Cymreig mewn perthynas â Nodau […]

Launch of new event series

Yn ddiweddar lansiodd Cynnal Cymru-Sustain Wales gyfres o ddigwyddiadau yn cynnwys ciniawau misol rhwydweithio’r swyddfa (am ddim i aelodau) yn ogystal ag amrywiaeth o ddigwyddiadau eraill cyffrous. Bydd ein ‘Byd Llafar’ a’n digwyddiadau dysgu ar y cyd yn cyrraedd cynulleidfaoedd amrywiol ac yn ceisio dod â chymunedau a phersbectifau newydd i mewn i’r ddadl sydd […]

Anne Jones, Helen Nelson & Rhian Connick

Cynnal Cymru’n Cefnogi 100 mlynedd o Sefydliad y Merched

Roedd Cynnal Cymru-Sustain Wales yn falch iawn i gefnogi Canmlwyddiant Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched, yn gynharach y mis hwn. Sefydliad y Merched yw’r sefydliad gwirfoddol mwyaf i ferched yn y DU gyda dros 212,000 o aelodau. Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf Sefydliad y Merched yn y DU yn Llanfairpwll ar Ynys Môn ym Medi 1915 ac […]

Mari Arthur & Helen Nelson

Cyfarwyddwyr Newydd Cynnal Cymru

Mae Cynnal Cymru-Sustain Wales yn datgan penodiad dau gyd-gyfarwyddwr i arwain y sefydliad dros y naw mis nesaf i fyny at 31 Mawrth 2016 – Helen Nelson a Mari Arthur. Cefndir Mae Cynnal Cymru ar hyn o bryd yn mynd drwy gyfnod o drawsnewidiad. Ar Ebrill 1 2016 bydd rhan arwyddocaol o’i waith presennol yn […]