Archive for May, 2015

Fi a fy nwyieithrwydd

Mae’r comediwr ac aelod o staff Cynnal Cymru Daniel Glyn fan hyn yn rhannu ei brofiadau o ddwyieithogrwydd. “Fy enw i yw Daniel Glyn. Roeddwn yn arfer bod yn gyflwynydd rhaglenni plant, roedd hyn oddeutu tair neu bedair stôn yn ôl. Cefais fy magu yng Nghaerdydd, mae mam yn dod o Lundain a dad o […]

Mark Wilson, Llysgennad Cynaliadwyedd Interface ac Aelod Bwrdd Cynnal Cymru, yn trafodsefydlu Greenstream Carpets fel menter ailgylchu leol.

Bu Mark yn gweithio mewn parterniaeth ag Ellen Petts yn 2008 fel rhan o’i draethawd estynedig gyda Fforwm ar gyfer y Dyfodol er mwyn dod yn Lysgennad Safon 3. Sefydlasant Greenstream Carpets fel prosiect ailgylchu graddfa fach gyda’r bwriad o’i weld yn tyfu mewn maint gan sicrhau ei fod yn gynaliadwy o safbwynt economaidd a […]

Derek Osbourn, Chair of Cynnal Cymru - Sustain Wales

Derek Osborn, Cadeirydd Cynnal Cymru, i lansio’r cynnig aelodaeth newydd ar gyfer cefnogwyr Cynnal Cymru

Mae hwn yn ddiwrnod arwyddocaol iawn i Cynnal Cymru. Rydym yn agor ein drysau i wahodd pawb sy’n ymwneud â sicrhau dyfodol cynaliadwy i Gymru ddod yn aelodau o’n sefydliad a helpu i hyrwyddo’r achos pwysig hwn. Mae’r amseru’n berffaith. Mae Cynulliad Cymru newydd gyhoeddi’r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a bydd yn penodi Comisiynydd Cenedlaethau’r […]

Bil yr Amgylchedd (Cymru) – gosodwyd heddiw

Erthygl gan Katy Orford a Nia Seaton, Gwasanaeth Ymchwil Cenedlaethol Cynulliad Cymru Mae Bil yr Amgylchedd (Cymru) (PDF, 344KB) a’r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig wedi’u gosod heddiw a chânt eu cyflwyno yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mawrth gan Carl Sargeant, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol. Mae cynnwys y Bil yn eang ac yn cwmpasu o leiaf wyth […]

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)

Paratoadau ar gyfer Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) Mewn paratoad ar gyfer y Bil, hoffai’r Comisiynydd Dyfodol Cynaliadwy, Peter Davies, eich gwahodd i gyfres o ddigwyddiadau rhanbarthol i roi mewnbwn i ddatblygiad cynnar Canllawiau Statudol Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru). Bydd hwn yn gyfle i chi ddylanwadu ar sut y gall Canllawiau Statudol gefnogi cyrff cyhoeddus […]