Archive for April, 2015

Llwyddiant Hyfforddiant Pwrpasol

Yn dilyn sesiwn hynod lwyddiannus gyda Chriced Morgannwg yn ddiweddar, mae gennym ragor o hyfforddiant pwrpasol wedi ei drefnu drwy gydol Ebrill a Mai yn ogystal â lansiad cwrs Arweinyddiaeth Busnes ar gyfer Datblygu Cynaliadwy wedi ei achredu gan Brifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae’r cwrs yn cychwyn yr wythnos hon a bydd hefyd yn cael ei […]

Cynnal Cymru yn cymeradwyo Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu â’r Cyhoedd yng Nghymru

Yn dilyn arweiniad gan Cyfranogaeth Cymru, mae Cynnal Cymru yn cymeradwyo Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu a’r Cyhoedd yng Nghymru. Mae’r egwyddorion yma yn anterth o ddarn o waith a gafodd ei ddatblygu o dan arweiniad Panel Cynghori Cyfranogaeth Cymru a thrwy ymgynghori gyda mudiadau a’r cyhoedd. Mae’r rhain yn egwyddorion trosfwaol sydd wedi’u hanelu […]