Archive for February, 2015

Cynnal Cymru yn dod yn WEITHLE O NEWIDWYR BYD

Mae Cynnal Cymru wedi ymroddi i fod yn fwy moesegol wrth brynu ar gyfer eu swyddfa yng Nghaerdydd, trwy sicrhau bod staff ac ymwelwyr yn gallu dewis opsiynau Masnach Deg wrth gael eu paned ddyddiol. Trwy gynnig te, coffi a siwgr Masnach Deg, mae staff Cynnal Cymru yn dathlu dod yn Weithle o Newidwyr Byd […]

Athro Herbert Girardet

Herbert Girardet yw cyd-sefydlydd Cyngor Dyfodol y Byd ac mae’n ymgynghorydd i Raglen Amgylcheddol y Cenhedloedd Unedig (UNEP). Mae’n ymgynghorydd sy’n arwain y maes mewn datblygu cynaliadwy ac mae wedi derbyn y Wobr UN Global 500 Award ‘am lwyddiannau amgylcheddol neilltuol’. Am flynyddoedd lawer mae wedi bod yn canolbwyntio’n bennaf ar heriau datblygiad dinesig cynaliadwy […]

Miriam Turner

Is-lywydd Cynorthwyol Co-innovation Interface Inc. Mae Miriam Turner yn Is-lywydd Cynorthwyol  Co-innovation Interface Inc., sy’n arwain y byd mewn gweithgynhyrchu gorchuddion llawr modwlar amgylcheddol-gyfrifol. Mae’n arwain prosesau syniadaeth byd-eang ac yn rhedeg rhwydwaith fyd-eang Co-innovation. Siaradwyr Arall Mike Rann Phil Jones Herbert Girardet Prynnwch Docynnay am Y Cynhadledd Cynnal Cymru  

Athro Phil Jones

Cadeirydd Gwyddor Pensaernïaeth, Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd Mae Phil yn Athro Gwyddor Pensaernïaeth yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd. Mae’n gadeirydd Sefydliad Ymchwil Carbon Isel Cymru ac mae wedi arwain ei raglen Amgylchedd Adeiledig Carbon Isel, yn cynnwys tŷ ‘ynni-bositif’ SOLCER, ôl-osodiadau SOLCER, prosiect arddangos amlenni adeiladau cynaliadwy a datblygiad modelu ynni ar raddfa […]

Mike Rann

Yr Anrhydeddus Mike Rann AC, CNZM, Cyn-brif Weinidog De Awstralia Mike Rann yw Prif Swyddog Gweithredol Grŵp Rann Strategy (RSG), wedi ei leoli yn Llundain ac mae hefyd yn Athro Ymweld yn Sefydliad Polisi Coleg y Brenin, Llundain. Yn fwyaf diweddar yr oedd Mr Rann yn Llysgennad Awstralia i’r Eidal, San Marino, Libya ac Albania, […]