07 & 21 Chwefror | Cyfleoedd o Gludiant Allyriadau Carbon Isel Iawn a Mudoledd Lleol

07 & 21 Chwefror | Cyfleoedd o Gludiant Allyriadau Carbon Isel Iawn a Mudoledd Lleol

Cyfleoedd o Gludiant Allyriadau Carbon Isel Iawn a Mudoledd Lleol

Ar gyfer bwy yw’r Digwyddiad?

Pobl broffesiynol o’r sector cludiant cyhoeddus a phobl sydd yn darparu datrysiadau cludiant mewn partneriaeth a’r sector cyhoeddus.

Nodau’r Digwyddiad

Nodau’r digwyddiadau yw galluogi ac ysgogi gweithwyr proffesiynol yn y sector cyhoeddus i gyflymu’r proses trawsnewid i sustem cludiant carbon isel, allyriadau isel yng Nghymru, gyda ffocws penodol ar gludiant ffordd ac opsiynau eraill i berchenogaeth cerbydau preifat.

Bydd cynrychiolwyr yn derbyn gwybodaeth ar dechnoleg SMART a cherbyd, ffynonellau arian ac enghreifftiau o ddangos sut gall gweithredu bod o fudd i’ch sefydliad, dinasyddion, yr economi lleol a’r amgylchedd.

Bydd cymysgedd o gyflwyniadau, arddangosiadau a gweithdai yn galluogi gweithwyr proffesiynol o’r sector cyhoeddus i ddysgu o gyfoed, diwydiant, sefydliadau cynghorol, llywodraeth a mentrau cymdeithasol. Bydd y digwyddiadau yn dechrau darparu atebion i’r cwestiynau isod;

  • Pa weithgareddau gallen ni wneud? – beth sy wedi cael ei brofi i weithio?
  • Pa arian sydd ar gael?
  • Beth yw’r dechnoleg gorau/addasaf?
  • Sut gollen ni integreiddio opsiynau eraill effeithiol i berchen ar gar preifat – mudoledd rhannwyd, mudoledd fel gwasanaeth, beiciau trydan – gyda chludiant cyhoeddus
  • Sut gallen ni weithio fel partneriaid yn dda gyda chyrff cyhoeddus eraill, diwydiant a’r gymuned i gyflymu’r proses trawsnewid i sustem cludiant allyriadau isel
  • Sut fydd technoleg SMART yn ein helpu ni i gyflawni hyn?

Ble a phryd?

Os dych chi eisiau mynychu’r gynhadledd yn Wrecsam (Canolfan Catrin Finch) ar y 7fed o Chwefror 2019, Archebwch yma.

Os dych chi eisiau mynychu’r gynhadledd yng Nghaerdydd (Gerddi Soffia) ar y 21ain o Chwefror 2019, Archebwch yma.