Cyswllt Cynnal

Rydym ar siwrnai ac ni fedrwn gyrraedd nod cynaliadwyedd ar ein pennau ein hunain. Mae ein digwyddiadau’n dwyn pobl at ei gilydd i rannu dysgu, herio meddwl ac ysbrydoli newid.... Read More

Hyfforddiant

(English) We offer a range of training and professional development for individuals and organisations.... Read More

Cynghori Cynnal

Mae datblygu cynaliadwy’n golygu llawer o bethau i bobl, ond ymddengys fod y mwyafrif yn cytuno ar un pwynt pwysig: dim ond un blaned sydd gennym.... Read More

Aelodaeth

Rydym yn cynnig ystod o gyfleoedd i’n haelodau i rwydweithio, dysgu, hybu a gwneud busnes. Mae gweithgarwch ein haelodaeth yn canolbwyntio ar adnabod, galluogi a dathlu arloesedd a chreadigrwydd.... Read More

Testimonial

The course helped us to frame our work in a way that will enable us to demonstrate to funders, tenants and partners that we are delivering integrated environmental, social and economic wellbeing. Sharing our experience and learning from the other organisations was an important part of the course. It also helped me to think deeper about Melin and the role I play in the organisation.
Melin Homes Trisha Hoddinott, Melin Homes
Working with Cynnal Cymru has really helped us to get Sustainable Development on the agenda at a corporate level. The training workshop delivered to 50 University managers has been invaluable and 81% of our staff had a better understanding of sustainable development by the end of the workshop. 93% of our managers would recommend the workshop to others
Cardiff Metropolitan’s Sustainability Engagement Group

Make Your Donation

Sorry, this entry is only available in Saesneg America.